پکیج های ما

 • پکیج کاربردی

  370,000تومان

 • دست کامل
 • پا کامل
 • زیر بغل و بیکینی
 • صورت کامل
 • خط شکم
 • پکیج طلایی

  470,000تومان

 • فول بادی کامل (کل بدن)
 • صورت کامل
 • پکیج تخفیف پاییزه ۱

  180,000تومان

 • پای کامل
 • بیکینی رایگان
 • پکیج تخفیف پاییزه ۲

  95,000تومان

 • زیر بغل
 • صورت کامل
 • بیکینی
-